Do đặc thù địa hình nên khu vực Tây Nguyên là nơi thường xuyên xảy ra những trận lũ bất ngờ vào mùa cao điểm mưa lũ.

VIDEO LIÊN QUAN