Sau thời điểm bùng nổ xung đột vũ trang giữa Isarel và Palestine, liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình trên dải GAZA

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative