Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các Đại biểu Quốc hội đã đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề nông nghiệp và làm gì để thoát khỏi tình trạng nông nghiệp tăng trưởng âm.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative