Cùng đi vào đường giao cắt nhưng 2 người phụ nữ điều khiển xe máy này đều không chịu chú ý quan sát, dù không có tai nạn nghiêm trọng nhưng đây cũng là bài học cho những người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative