3 nhịp dầm cầu Ghềnh mới đã được lai dắt ra công trường và đưa lên bệ trụ thành công vào sáng 20/6. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã thưởng nóng cho đơn vị thi công là Cienco 1 do hoàn thành việc lai dắt các nhịp dầm đúng tiến độ và an toàn kỹ thuật.

VIDEO LIÊN QUAN