Hai lãnh đạo Tỉnh ủy, một nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương cùng 3 thứ trưởng Nội vụ... được xác định có khuyết điểm trong việc luân chuyển, khen thưởng ông Trịnh Xuân Thanh.

VIDEO LIÊN QUAN