Thầy Nguyễn Quang K. bị kỷ luật khiển trách và nữ sinh Nguyễn Thị Kim N. bị cảnh cáo trước toàn trường vì có hành vi "vô lễ với giáo viên".

VIDEO LIÊN QUAN