Mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã bị kỷ luật, vì xảy ra sai phạm trong công tác bảo vệ rừng của địa phương.

VIDEO LIÊN QUAN