Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị viễn thông không được kích hoạt lại gần 20 triệu sim đã thu hồi mà chờ Bộ đưa ra phương án xử lý mới.

VIDEO LIÊN QUAN