Nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy: mỗi năm, có khoảng 1.300 trẻ em dưới 17 tuổi của nước này thiệt mạng vì các thương tích liên quan tới súng đạn.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative