Dân số ngày một đông, khách du lịch cũng ngày một tăng cao, nên việc phải có thêm nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ văn minh là nhu cầu cần thiết. Trong 1 năm qua, số nhà vệ sinh công cộng cho thủ đô được xây dựng rất ít, không những vậy những nhà vệ sinh này còn nhanh chóng xuống cấp, nguyên nhân do đâu?

VIDEO LIÊN QUAN