Cùng với sự phát triển đô thị là lượng rác thải sinh hoạt cũng gia tăng nhanh chóng (trung bình 6.000 tấn/ngày). Nhưng lượng rác thải lớn này lại không hề có điểm chung chuyển, tập kết trước khi chuyển đến nơi tiêu hủy

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative