Cùng với việc cấm các tàu thuyền du lịch hoạt động, tại các bãi biển, ngành chức năng đã cho cắm các biển cấm và cảnh báo không cho người dân và du khách tắm biển.

VIDEO LIÊN QUAN