Công tác kiểm tra, khảo sát công tác khắc phục lũ quét tại huyện Mường La, tập trung đề ra các giải pháp khôi phục đường giao thông, sắp xếp, bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng và khôi phục sản xuất cho nhân dân.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative