Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hai loại xăng RON 92 và E5 RON 92 được tồn tại song song đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 1/1/2018, Nhà nước chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative