Hội nghị cấp cao khẩn cấp của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, Indonesia.Hội nghị có sự tham gia của đại diện toàn bộ 57 quốc gia thành viên, trong đó có lãnh đạo của 12 nước và sẽ tập trung bàn về vấn đề Palestine.Dự kiến, hội nghị sẽ đề ra các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo các quyền cơ bản và tự do của người Palestine.

VIDEO LIÊN QUAN