Hội nghị cấp cao 28-29 và các hội nghị cấp cao liên quan tại tại thủ đô Vientiane là loạt cuộc họp đầu tiên và duy nhất trong năm 2016 để lãnh đạo các nước ASEAN và Đối tác trao đổi, nhằm tăng cường hợp tác sau khi cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm ngoái.

VIDEO LIÊN QUAN