Kentucky Fried Chicken (KFC) tiếp tục chứng tỏ mình là một trong những công ty ẩm thực hàng đầu thế giới trong việc áp dụng công nghệ vào các hoạt động bán lẻ, theo SlashGear.

VIDEO LIÊN QUAN