Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thế giới (CES 2018), máy in 3D đã tiến thêm một bước khi dần thay thế quy trình công kềnh của dây chuyền sản xuất công nghiệp.

VIDEO LIÊN QUAN