Nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế chủ trương khuyến khích các nhà trường lớp camera tại trường học và tại các vị trí thích hợp

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative