Cuôc thi để tìm ra ai sẽ là người thợ giỏi nhất Asian được tổ chức tại Malaysia. Học nghề có nhiều cơ hội để có mức lương cao và ra ngoài thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN