Hầu hết các dải san hô trên thế giới đang chết dần và 93% diện tích đã bị tẩy trắng. Đây là hệ quả của của biến đổi khí hậu và hiện tượng nạo vét cảng biển để xây dựng mạng lưới giao thông.

VIDEO LIÊN QUAN