Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) đang tới và theo truyền thống, gà tây là món không thể thiếu trong bàn tiệc của mọi gia đình Mỹ. Nhưng đặc biệt hơn, gà tây cũng là nhân vật, là khách đặc biệt của Nhà Trắng trong dịp lễ này.

VIDEO LIÊN QUAN