Số liệu quan trắc các năm cho thấy, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dừng ở mức 40,4 độ, trong khi 2 ngày qua, thủ đô đạt kỷ lục mới 41-42 độ, ngoài trời 45-50 độ.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative