Trước tình trạng giá trông giữ xe không có sự thống nhất, thu phí sai so với quy định, "chặt chém" người gửi xe diễn ra nhiều năm qua, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN