Với tổng mức đầu tư 311,988 tỷ đồng, cầu vượt có thông số dài 271 mét, bề rộng 10 mét theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm vượt qua nút giao An Dương – đường Thanh Niên, kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng, đoạn k62+500 đến K63+600, từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative