Đây là những tháng ngày tồi tệ nhất với cô gái 19 tuổi, cha mẹ từ mặt, phải nghỉ học ở trường đại học, người yêu rũ bỏ trách nhiệm. Tất cả chỉ vì cô đang mang thai khi còn đi học.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative