Song song với phần biểu diễn trên sân khấu là những cuộc “trò chuyện” chia sẻ kỷ niệm và cảm xúc. Ở chương trình này, hội đồng bình luận trẻ và lớn tuổi sẽ cùng ngồi chung, không còn khoảng cách thế hệ.

VIDEO LIÊN QUAN