Facebook tiết lộ đang thử nghiệm nút Downvote thay cho nút Dislike. Đây là một cách hữu hiệu giúp Facebook ngăn chặn các thông tin giả mạo, các nội dung xấu.

VIDEO LIÊN QUAN