Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên EU đã công bố danh sách gồm 17 quốc gia hay thực thể được cho là tiếp tay cho hành vi chuyển giá trốn thuế của các doanh nghiệp.

VIDEO LIÊN QUAN