2/3 số công ty của Đức đã từng bị tấn công mạng. Tổng thiệt hại của những cuộc tấn công này ước tính khoảng 50 tỷ USD.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative