Sau một phiên họp kéo dài nhiều giờ, cuối cùng với tỷ lệ sít sao 51 phiếu thuận và 49 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã vượt qua các bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa và sự phản đối từ các thành viên đảng Dân chủ đối với những sửa đổi dự luật được viết bằng tay vào phút chót

VIDEO LIÊN QUAN