Ca sĩ Đông Nhi đã trở thành đại diện của Việt Nam dự vòng bầu chọn trở thành nghệ sĩ đại diện Đông Nam Á tranh giải nghệ sĩ xuất sắc tại giải thưởng âm nhạc Châu Âu của MTV. Hãy cùng nghe những suy nghĩ của Đông Nhi khi được lựa chọn.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative