Không ngày nào Tổng thống Mỹ không xuất hiện trên các mặt báo, không vì những quyết sách chính trị thì cũng vì những tính cách khác người của ông.

VIDEO LIÊN QUAN