“Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi đã tạo cơ chế thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, tiếp thu đầy đủ tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative