Đại diện Cục Thuế TP.HCM cho biết các tổ chức nước ngoài kết nối bằng phương tiện điện tử để chia sể lợi nhuận, người mua thanh toán ra nước ngoài nên không xử lý được.

VIDEO LIÊN QUAN