Ngày 2/8, phiên họp 3 bên giữa Hội đồng tiền lương quốc gia, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam đã họp về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Theo đó, lương tối thiểu năm 2017 sẽ tăng 7,3%, mức tăng từ 180.000 - 250.000 đồng, tùy từng vùng.

VIDEO LIÊN QUAN