Thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình. Đây là yêu cầu của Tổng cục Du lịch trước thực tế trong thời gian vừa qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn đối với tàu vận chuyển khách du lịch, tình trạng tự ý tăng giá ép giá và đối xử thiếu văn minh đối với khách du lịch.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative