Tại phiên họp khẩn được triệu tập đêm 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết, kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative