New York đang chứng kiến một cuộc chiến "âm thầm" giữa taxi truyền thống và Uber. Mặc dù trước đây đã từng lên tiếng phản đối Uber, song các hãng taxi truyền thống đang dần nhận ra chính họ mới cần thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện nay và tăng mức độ cạnh tranh

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative