Ngày 23/02/2017, tại Hà Nội, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (BSA) tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả điều tra người tiêu dùng Việt Nam 2016 và tham vấn cho Bộ tiêu chuẩn tự nguyện về chất lượng thực phẩm”

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative