Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có công văn yêu cầu các địa phương đánh giá, đôn đúc việc doanh nghiệp thực hiện lương tối thiểu vùng 2016. Theo đó, dự kiến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ có chương trình khảo sát đánh giá cho "mùa" tăng lương tối thiểu vùng năm 2017.

VIDEO LIÊN QUAN