Hàng ngàn người dân Canada được lệnh sơ tán khẩn cấp do cháy rừng đã tiến sát khu vực phía Bắc thành phố này.

VIDEO LIÊN QUAN