Hiện tại những xe chở vác các vật cồng kềnh nhưng không an toàn, không được bao bọc vẫn đang được lưu thông trên cả nước. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn giao thông và tai nạn được gây ra bởi các phương tiện thô sơ này.

VIDEO LIÊN QUAN