Đang theo học ngành kiến trúc thì bị gãy tay, chuyển sang học kinh tế thì sau 3 lần thi đều trượt đại học, nhưng những thất bại đó đã tạo nên một sự nghiệp thành công của Võ Quốc - chuyên gia ẩm thực hàng đầu của Việt Nam

VIDEO LIÊN QUAN