Đề án thí điểm Uber tại Việt Nam đã được thông qua ở phạm vi Bộ GT- VT, tuy nhiên, nếu muốn hoạt động tại các địa phương, Uber vẫn cần phải xin phép những địa phương đó.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative