Các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa, sau đó cả ngày mai (3/8) mưa sẽ lan rộng dần ra các nơi khác ở Bắc Bộ. Mưa sẽ tiếp diễn cho đến hết ngày 4/8.

VIDEO LIÊN QUAN

Google Analytics Alternative