Nếu bạn có gặp những lời chào mời trên mạng dạng như "Bạn nào thiếu tiền trả nợ, muốn cải thiện cuộc sống để đón Tết thì liên lạc, khuyến mãi anh chị em tiền tiêu Tết..." thì hãy hết sức cẩn thận, bởi rất có thể bạn sẽ dính "bẫy" của những kẻ lừa đảo bán tiền giả.

VIDEO LIÊN QUAN