Vấn đề nổi cộm hiện nay là số lượng xe tham gia Uber và Grab tăng nhanh chóng mặt, trong khi hệ thống văn bản pháp luật chưa theo kịp để quản lý loại hình vốn mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

VIDEO LIÊN QUAN