Những đối tượng bị kích thích bởi ma túy đá thường không kiểm soát được bản thân và có những hành vi manh động, liều lĩnh. Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, hãy tự mình trang bị những mẹo cần thiết khi gặp những đối tượng này.

VIDEO LIÊN QUAN